Τουριστική υποδομή της Ζακύνθου και προοπτικές ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Τουριστική υποδομή της Ζακύνθου και προοπτικές ανάπτυξης

Βυθούλκα, Άννα

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε κατά πόσο έχει συμβάλλει ο τουρισμός στην οικονομία της Ζακύνθου, από το 1990 και μετά, όπως επίσης και πως εξελίχθηκε η τουριστική κίνηση μέσω του κρατικού αερολιμένα Ζακύνθου και του λιμανιού της Ζακύνθου. Βασιστήκαμε σε στατιστικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν από πρωτογενή έρευνα στις διάφορες υπηρεσίες του νησιού, όπως ήταν η τουριστική αστυνομία, το λιμεναρχείο, το αεροδρόμιο. Προκειμένου να γίνει έρευνα μας πιο ακριβής αλλά και να λάβουμε ασφαλή συμπεράσματα για την παρούσα κατάσταση στο Νομό, καταρτίσαμε ένα ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις. Η παρούσα εργασία αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο μέρος περιέχει τέσσερα κεφάλαια και αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της επικρατούσας κατάστασης σε σχέση με την υποδομή του νησιού, αλλά και την προσέλευση των ξένων και εγχώριων επισκεπτών. Τα στοιχεία για το θεωρητικό μέρος τα αντλήσαμε από διάφορα βιβλία και περιοδικά όπως και από πολλές υπηρεσίες του Νομού. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία αναλύονται κατά σειρά, η ερευνητική μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της έρευνας μας από τα ερωτηματολόγια καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών, η οποία έγινε με τη βοήθεια του SPSS (Statistical Package for Social Sciences). To SPSS είναι ένα στατιστικό πακέτο ευρείας ανάλυσης που χρήσιμο για έρευνες τέτοιου είδους, γιατί βοηθάει να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το αντικείμενο της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική υποδομή
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.