Μελέτη, προγραμματισμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη, προγραμματισμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Παπασταματίου, Ισίδωρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον κλάδο των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολίας. Ειδικότερα επιχειρείται να αναπτυχθεί σχέδιο οργάνωσης μια νέας επιχείρησης, προκειμένου αυτή η εταιρεία να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτού του συνεχώς αναπτυσσόμενου κλάδου με μεγάλα επίπεδα ανταγωνισμού. Αρχικά γίνεται παρουσίαση του περιβαλλοντικού προβλήματος, έπειτα αναφέρονται βασικές έννοιες που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο και τέλος η μελέτη ολοκληρώνεται με την ανάλυση σε τρεις βασικούς άξονες ενεργειών προς υιοθέτηση από την εν δυνάμει προς ανάπτυξη επιχείρησης οι οποίοι είναι: • Βασικές αρχές διοίκησης νέων επιχειρήσεων. • Παρουσίαση υποδείγματος-παραδείγματος επιχειρηματικού σχεδίου γραμμής παραγωγής Φωτοβολταϊκών Στοιχείων. •Βήματα σχεδιασμού έργου

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.