Περιγραφή και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μιας αναπτυξιακής εταιρίας (ΑΝΚΟ ΑΕ).

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Περιγραφή και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μιας αναπτυξιακής εταιρίας (ΑΝΚΟ ΑΕ).

Κωστάκη, Κωνσταντινιά

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (ποιοτικά και ποσοτικά) το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ.) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Α.Ε.. ώστε να εξετάσει διάφορα ζητήματα της διαχείρισης και διανομής της πληροφορίας στην εταιρία. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι: α) Εμπειρική προσέγγιση με χρήση του λογισμικού, β) Μέθοδος συνεντεύξεων με υποκείμενα τους χρήστες του λογισμικού γ) Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα για το ΟΠΣ της εταιρείας είναι τα εξής: 1. Ταχύς και λεπτομερής αναζήτησης της ζητούμενης πληροφορίας. 2. Βελτίωση στην οργάνωση του αρχείου της εταιρείας. 3. Αλλαγές στην λειτουργία της εταιρίας 4. Ανάγκη για συντήρηση και επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος. Γενικότερα συμπέρασμα είναι ότι η ομαλή λειτουργία του ΟΠΣ είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρίας. Για αυτό λόγο η συντήρηση και η βελτίωση του λογισμικού κρίνεται απαραίτητη και χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.