Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρίας

Ορφανίδης, Παύλος
Καραγκούνης, Ιωάννης

Η πτυχιακή αυτή πραγματεύεται την περίπτωση της ετερόρρυθμης εταιρείας. Αναφέρονται όλοι οι τύποι εταιρειών που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, δίνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών, αλλά αναλύονται και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρείας. Περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία σύστασης μίας ετερόρρυθμης εταιρείας. Τέλος, δίνονται μερικά παραδείγματα εγγραφών (σύστασης, αύξησης, μείωσης κεφαλαίου). Οι πληροφορίες δίνονται έτσι ώστε όποιος ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μια εταιρεία να γνωρίσει τον τρόπο για την ετερόρρυθμη και αφού μελετήσει τις υπόλοιπες να αποφασίσει. Δίνεται, επίσης, το παράδειγμα μιας πραγματικής ετερόρρυθμης εταιρείας (“Νόηση στο Διαδίκτυο”) από τη στιγμή που συστάθηκε μέχρι και σήμερα. Δίνονται όλοι οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία της και βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.