Τα ενδιάμεσα του λιγνιτικού κοιτάσματος του ορυχείου νότιου πεδίου και επίδραση αυτών στην ποιότητα του λιγνίτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Τα ενδιάμεσα του λιγνιτικού κοιτάσματος του ορυχείου νότιου πεδίου και επίδραση αυτών στην ποιότητα του λιγνίτη

Ζήση, Πασχαλιά

Η διαμόρφωση της τελικής ποιότητας, εξαρτάται από τα ποσοστά συμμετοχής λιγνίτΐ] και ενδιαμέσων. Από την σύσταση των ενδιαμέσων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι μάργες επικρατούν στις Τομές 4, 5 και 6Α ενώ τα ενδιάμεσα με αργιλοπυριτική σύσταση κυρίως στην Τομή 7Α. Οι λιγνίτες στις Τομές 4 και 5 (οροφή στιβάδας) έχουν υψηλότερο CaO και κατά συνέπεια υψηλό ελεύθερο CaO. Η πετρολογική ταυτότητα των στείρων ενδιαμέσων στο μέτωπο της εξόρυξης είναι εύκολη και νομίζουμε ότι αυτή μπορεί να γίνει με μακροσκοπικά κριτήρια από το έμπειρο προσωπικό που υπάρχει. Σύμφωνα με τα προηγούμενα είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε με τι ενδιάμεσο θα αναμείξουμε την λιγνιτική ζώνη. Όλοι οι προσδιορισμοί έγιναν στην λιγνιτική ζώνη όπου μακροσκοπικά απουσιάζουν τα στείρα, για ευνόητους λόγους. Στην πραγματικότητα συμβαίνει οι λιγνιτικές ζώνες να φιλοξενούν χιλιοστομετρικές ή ολίγων cm στείρες ενδιάμεσες στροισεις μαργαικής ή αργιλοπυριτικής σύστασης, οι οποίες πιστεύουμε με την ισοκατανομή τους βοηθούν στην διαμόρφωση της ποιότητας. Η γνώμη μας είναι ότι εάν τηρηθούν τα ανωτέρω έτσι ο'ιστε να περιορίσουμε σημαντικά ή να μηδενίσουμε την συμμετοχή των μη ανθρακομιγών μαργών τα αποτελέσματα θα είναι ευνοϊκά για την ποιότητα. Στις ανθρακομιγείς ομάδες των ενδιαμέσων κατά την δειγματοληψία να γίνεται ξεχωριστός προσδιορισμός τέφρας, C02 και ελεύθερου CaO έτσι ο'ιστε να μας χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων κατά την εκμετάλλευση.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.