Τα ενδιάμεσα του λιγνιτικού κοιτάσματος του ορυχείου νότιου πεδίου και επίδραση αυτών στην ποιότητα του λιγνίτη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Τα ενδιάμεσα του λιγνιτικού κοιτάσματος του ορυχείου νότιου πεδίου και επίδραση αυτών στην ποιότητα του λιγνίτη

Ζήση, Πασχαλιά

Η διαμόρφωση της τελικής ποιότητας, εξαρτάται από τα ποσοστά συμμετοχής λιγνίτΐ] και ενδιαμέσων. Από την σύσταση των ενδιαμέσων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι μάργες επικρατούν στις Τομές 4, 5 και 6Α ενώ τα ενδιάμεσα με αργιλοπυριτική σύσταση κυρίως στην Τομή 7Α. Οι λιγνίτες στις Τομές 4 και 5 (οροφή στιβάδας) έχουν υψηλότερο CaO και κατά συνέπεια υψηλό ελεύθερο CaO. Η πετρολογική ταυτότητα των στείρων ενδιαμέσων στο μέτωπο της εξόρυξης είναι εύκολη και νομίζουμε ότι αυτή μπορεί να γίνει με μακροσκοπικά κριτήρια από το έμπειρο προσωπικό που υπάρχει. Σύμφωνα με τα προηγούμενα είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε με τι ενδιάμεσο θα αναμείξουμε την λιγνιτική ζώνη. Όλοι οι προσδιορισμοί έγιναν στην λιγνιτική ζώνη όπου μακροσκοπικά απουσιάζουν τα στείρα, για ευνόητους λόγους. Στην πραγματικότητα συμβαίνει οι λιγνιτικές ζώνες να φιλοξενούν χιλιοστομετρικές ή ολίγων cm στείρες ενδιάμεσες στροισεις μαργαικής ή αργιλοπυριτικής σύστασης, οι οποίες πιστεύουμε με την ισοκατανομή τους βοηθούν στην διαμόρφωση της ποιότητας. Η γνώμη μας είναι ότι εάν τηρηθούν τα ανωτέρω έτσι ο'ιστε να περιορίσουμε σημαντικά ή να μηδενίσουμε την συμμετοχή των μη ανθρακομιγών μαργών τα αποτελέσματα θα είναι ευνοϊκά για την ποιότητα. Στις ανθρακομιγείς ομάδες των ενδιαμέσων κατά την δειγματοληψία να γίνεται ξεχωριστός προσδιορισμός τέφρας, C02 και ελεύθερου CaO έτσι ο'ιστε να μας χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων κατά την εκμετάλλευση.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)