Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Πρέβεζας

Ζώτος, Ευθύμιος

Στόχος αυτής της πτυχιακής μελέτης είναι να περιγράφουν όλες οι διεργασίες που συντελούνται σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η παρουσίαση όλων των υποδομών μιας τέτοιας μονάδας (εγκαταστάσεις επεξεργασίας, μηχανολογικό, κτιριακό εξοπλισμό) και η ανάδειξη όλων εκείνων των παραμέτρων που εφαρμόζονται και προσδιορίζουν την ποιοτική αναγνώριση και κατάταξη των λυμάτων που εισέρχονται για επεξεργασία αλλά και διατίθενται στον τελικό αποδέκτη (π.χ. υδάτινος αποδέκτης). Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η επιστημονική ενημέρωση ως πρός τις πρακτικές που δύνανται να εφαρμοστούν στην διαχείριση έργων περιβάλλοντος και η παρουσίαση των παραγόντων που καθορίζουν την διαμόρφωση των εν λόγω έργων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.