Εγνατία Οδός: Τμήμα: Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Α/Κ Ασπροβάλτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εγνατία Οδός: Τμήμα: Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Α/Κ Ασπροβάλτας

Κανδηλά, Φαφά
Μαυρομάτης, Χρήστος

Η παρούσα εργασίχωρίζεται σε τρεις ενότητες: η πρώτη ενότητα περιγράφει γενικά στοιχεία του έργου και χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο σύνολο του έργου της Εγνατίας Οδού και δίνονται στοιχεία για την εταιρία “Εγνατίας Οδός Α.Ε”. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με την τεχνική περιγραφή του έργου και χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μελέτη οδοποιίας, το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τις διάφορες εργασίες και το πέμπτο περιγράφει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Η τρίτη ενότητα καταγράφει και περιγράφει τις διάφορες εργασίες που παρακολουθήσαμε από κοντά στο υπό κατασκευή έργο για το χρονικό διάστημα Μάϊος - Σεπτέμβριος 2007.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.