Αποκατάσταση λιμναίων οικοσυστημάτων στην περιοχή της Μεγαλόπολης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αποκατάσταση λιμναίων οικοσυστημάτων στην περιοχή της Μεγαλόπολης

Μπανάκου, Ηλέκτρα

Στόχος της εργασίας είναι να περιγράφει αναλυτικά την μεθοδολογία αποκατάστασης τμημάτων του συνολικού χώρου επέμβασης των ορυχείων στα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί τελικές επιφάνειες αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί οι χώροι και οι συνθήκες για τη δημιουργία λιμνών (τεχνιτών υγρότοπων). Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως ακολούθως : Στο 1° κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στοιχεία για το λιγνίτη, τις συνθήκες σχηματισμού του και τη συμμετοχή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 2° κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το ιστορικό της εκμετάλλευσης των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, η μέθοδος εκμετάλλευσης που εφαρμόζεται και ο μηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο κάθε λιγνιτωρυχείο. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται τα υδρομετεωρολογικά δεδομένα στην περιοχή της Μεγαλόπολης έτσι όπως υπολογίστηκαν. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην λεκάνη Μεγαλόπολης. Στο 5° κεφάλαιο ακολουθεί η τεχνική περιγραφή μεθοδολογίας αποκατάστασης λιμναίων οικοσυστημάτων. Στο 6° κεφάλαιο μελετάται η περιγραφή της αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε τελικές επιφάνειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικοσυστήματα
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.