Το πρόβλημα της διαχείρισης αστικών απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές και ειδικότερα στη νήσο Ρόδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το πρόβλημα της διαχείρισης αστικών απορριμμάτων σε νησιωτικές περιοχές και ειδικότερα στη νήσο Ρόδο

Στεργιάδης, Χρήστος

Αρχικά στο κεφαλαίο1, αναφερομαστε στα προβλήματα και τους παράγοντες σχεδιασμού, που συνδέονται με την ιδιαιτερότητα των νησιών. Στο κεφαλαίο2, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης - ποιοτικά & ποσοτικά δεδομένα παραγωγής αστικών απορριμμάτων και την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης καθώς και τα προβλήματα & προοπτικές εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης αστικιον απορριμμάτων. Στο κεφαλαίο 3, παρουσιάζεται εκτενώς η νομοθεσία, η πολιτική και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στο κεφαλαίο 4, παρουσιάζεται η αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία και η προσαρμογή της στα προβλεπόμενα από το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο κεφαλαίο 5,τονιζεται η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των αποβλήτων και το πέρασμα από τους ΧΥΤΑ στους ΧΥΤΥ. Στο κεφαλαίο 6, πραγματοποιείται ενδελεχής καταγραφή των μεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αλλά και των προϋποθέσεων που θα πρέπει να ικανοποιούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε μιας από αυτές. Τέλος στο κεφαλαίο 7,παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και η επιλογή του «βέλτιστου» συστήματος διαχείρισης των στερεού’ αποβλήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Απόβλητα, Οικιακά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.