Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Καύση απορριμμάτων

Συλιβού, Σταματία

Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της καύσης των απορριμμάτων, που είναι ένας τρόπος για τη διάθεσή τους, με στόχο την αξιοποίηση ενέργειας με μορφή θερμότητας. Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης καταγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα με επιτυχία, καθώς και οι εκπομπές που παράγονται από την ελεγχόμενη καύση και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.