Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημιουργική λογιστική

Βακουφτσή, Χαρούλα

Η παρούσα εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια και έχει θέμα τη Δημιουργική Λογιστική. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της Δημιουργικής Λογιστικής, ο ορισμός και η εννοιολογική της προσέγγιση. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά την ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων :ως έκφανση της δημιουργικής λογιστικής, το τρίτο μελετά τη φύση της δημιουργικής λογιστικής και το τέταρτο αναφέρεται στην εξάλειψη της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής. Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται μελέτη μερικών περιπτώσεων ενδεικτικά, στη λογιστική της εξαγοράς. Στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται οι Στρεβλώσεις της λογιστικής, τα λογιστικά πρότυπα και τα λάθη εκτίμησης. Το κεφάλαιο εφτά αναφέρεται στη διαχείριση των κερδών, στις στρατηγικές και στα κίνητρα για σωστή διαχείριση των κερδών. Τέλος, στο κεφάλαιο οχτώ έχουμε το συνδυασμό swap με τη δημιουργική λογιστική και παρουσιάζονται και κάποια ένθετα εφημερίδων με τη σχέση Ελλάδας και δημιουργικής λογιστικής. Και κλείνουμε την εργασία μας ανακεφαλαιώνοντας με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωσή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.