Ανάλυση ανώνυμων εταιρειών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Ανάλυση ανώνυμων εταιρειών

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της Ανώνυμης Εταιρείας. Αρχικά, στην συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά οι νέες ρυθμίσεις για τις Ανώνυμες Εταιρείες και να γίνει μία σύγκριση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920,ενώ, πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στην διαδικασία ίδρυσης, λύσης και εκκαθάρισης των Ανώνυμων Εταιρειών. Τέλος, παρουσιάζονται τα επίσημα έντυπα των Αρχών της χώρας μας για τη λύση και την εκκαθάριση τα οποία είναι απαραίτητη για τις ενέργειες αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)