Ανάλυση ανώνυμων εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ανώνυμων εταιρειών

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της Ανώνυμης Εταιρείας. Αρχικά, στην συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρείται να παρουσιαστούν συνοπτικά οι νέες ρυθμίσεις για τις Ανώνυμες Εταιρείες και να γίνει μία σύγκριση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920,ενώ, πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στην διαδικασία ίδρυσης, λύσης και εκκαθάρισης των Ανώνυμων Εταιρειών. Τέλος, παρουσιάζονται τα επίσημα έντυπα των Αρχών της χώρας μας για τη λύση και την εκκαθάριση τα οποία είναι απαραίτητη για τις ενέργειες αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.