Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και οι θερμικές κατεργασίες των κραμάτων αλουμινίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και οι θερμικές κατεργασίες των κραμάτων αλουμινίου

Μάτσιας, Αλέξανδρος
Τσαμητρόπουλος, Γεώργιος

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με το αλουμίνιο, τα κράματα του και κυρίως με τις θερμικές κατεργασίες των κραμάτων αυτών. Η βιομηχανική παραγωγή αλουμινίου βασίζεται στην τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης σε λεκάνες όπου η αλουμίνα, παράγωγο του βωξίτη διαπερνάται από ηλεκτρικό ρεύμα σε μπάνιο κρυολίθου. Το σχετικά υψηλό κόστος παραγωγής αλουμινίου οφείλεται κυρίως στην μεγάλη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Το χημικό στοιχείο αργίλιο, γνωστό και ως αλουμίνιο, είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 13 και ατομικό βάρος 26,98154 . Έχει θερμοκρασία τήξης 660,37 °C και θερμοκρασία βρασμού 2467 °C. Το σύμβολό του είναι Α1. Είναι ένα υλικό μεγάλης σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, καθώς χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιομηχανία καθώς επίσης και στην οικοδομική.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλουμίνιο
Μέταλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.