Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συγχώνευση εταιριών

Νάκη, Μαρία
Θώμου, Αικατερίνη

Στην εργασία αυτή κάνουμε μια μελέτη για τις συγχωνεύσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αναλύουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις συγχώνευσης που υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, μελετούμε τη συγχώνευση με δημιουργία προσωπικής εταιρίας, τη συγχώνευση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) με απορρόφηση, απορρόφηση Α.Ε. από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, συγχώνευση Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρίας και εξαγορά Α.Ε. από άλλη Α.Ε. Επίσης, αναλύουμε διεξοδικά τους τρόπους συγχώνευσης, πως μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν μας συμφέρει να προχωρήσουμε σε αυτή και τα κίνητρα που έχουμε. Αναφέρουμε τις διαφορές μεταξύ των νόμων 2190/1920 και 3604/2007 σύμφωνα με τις αλλαγές του 3604/2007 και βάση της λογιστικής διαδικασίας παραθέτουμε παραδείγματα συγχώνευσης με τη διαδικασία της απορρόφησης και της σύστασης νέας εταιρίας για την ακριβή κατανόηση των περιπτώσεων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.