Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανώνυμες εταιρίες

Κορκάς, Θωμάς

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της νομικής μορφής, διαδικασιών και χαρακτηριστικών ίδρυσης, λειτουργίας, φορολόγησης και αξιολόγησης της σπουδαίας εταιρικής μορφής της Ανώνυμης Εταιρίας. Η Ανώνυμη Εταιρία είναι πιο κλασσική κεφαλαιουχική εταιρεία, που ως νομικό πρόσωπο, η προσωπικότητα της είναι εντελώς ανεξάρτητη από την προσωπικότητα των εταίρων που ονομάζονται μέτοχοι. Το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η σύσταση της εταιρίας πραγματοποιείται, από δύο ή περισσότερα άτομα με την εισφορά, είτε χρηματικών ποσών είτε εισφορών σε είδος. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει δική της νομική υπόσταση και καθορίζεται ως εμπορική εταιρία, ακόμα και όταν δεν προβλέπεται στο σκοπό της. Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας λαμβάνονται από την Γενική της Συνέλευση, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκησή της ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το υπεύθυνο όργανο. Η αρχική νομοθετική ρύθμιση της Ανώνυμης Εταιρίας γίνεται από το κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.