Ανάλυση της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε.

Παπαδοπούλου, Χριστίνα

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια ιστορική αναφορά στην εταιρία ΔΕΗ, όπου παρουσιάζονται τα στάδια εξέλιξής της. Ακόμα, δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές εταιρίες της ΔΕΗ Α.Ε. Ποιες είναι, πως δημιουργήθηκαν, για ποιον σκοπό και πως δουλεύουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της επιχείρησης, από άποψη διεύθυνσης και διοίκησης. Γίνονται λεπτομερείς αναφορές σε όλους τους τομείς διεύθυνσης της εταιρίας, τον τρόπο και τα όργανα διοίκησης Επιπλέον, δίνεται μια προσέγγιση σχετικά με την ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθεί η επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες σχετικά με την δράση της ΔΕΗ Α.Ε. σε θέματα που αφορούν την εξόρυξη και εκμετάλλευση του λιγνίτη. Ακόμα, γίνεται μια αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών, σε συνάρτηση με το περιβάλλον και παρουσιάζονται οι ενέργειες και προτάσεις που γίνονται, για την αντιμετώπισή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός της κοινωνικής δραστηριοποίησης που ακολουθεί η ΔΕΗ Α.Ε. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, δίνονται αναφορές στους τομείς της λειτουργίας αυτής, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποδοτική τους εκτέλεση. Σε αυτό το κεφάλαιο ακόμα, γίνονται αναφορές για την κοινωνική υπόσταση της εταιρίας. Γίνεται ακόμα αναλυτική αναφορά στις πολιτιστικές δραστηριότητες, που οργανώνονται από συλλόγους των εργαζομένων της εταιρίας. Το πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η σχέση και το σύνολο των δράσεων που έχει η ΔΕΗ Α.Ε. με το περιβάλλον. Γίνεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων πιο εκτεταμένα και δίνονται πληροφορίες για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών, σε όλα τα τμήματα λειτουργίας της εταιρίας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ Α.Ε., με ποιον τρόπο υλοποιούνται και λειτουργούν, καθώς και το τι αλλαγές φέρουν στις τοποθεσίες όπου πραγματοποιείται η δράση τους. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση με την μέθοδο SWOT στην εταιρία της ΔΕΗ Α.Ε., αφού φυσικά δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το γιατί αυτή η μέθοδος επιλέχθηκε ως ένα αποτελεσματικό μέτρο για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας της εταιρίας. Στο όγδοο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες σχετικά με τους αριθμοδείκτες. Γίνεται η επιλογή εκείνων των αριθμοδεικτών που θεωρούνται χρήσιμοι, για με την μελέτη των μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε. και παρουσιάζεται η χρήση τους. Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της ανάλυσης pest, καθώς και η εφαρμογή της στα πλαίσια της λειτουργίας της εταιρίας ΔΕΗ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.