Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα

Πόγκας, Ιωάννης
Νιανιάκας, Θωμάς

Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται να γίνει μια ανάλυση του όλου τραπεζικού ιδρύματος. Ωστόσο εξαιτίας του μεγέθους αλλά και της πολυπλοκότητας του, είναι να γίνει μια ανάλυση ικανοποιητική μέσα στα πλαίσια μια τέτοιας εργασίας. Παρόλα αυτά έγινε μια προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα το τραπεζικό σύστημα και όλοι οι κλάδοι αυτού. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των τραπεζών. Αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων - Κεντρικής τράπεζας, εμπορικών τραπεζών, ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Ακόμη αναφέρονται όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την δημιουργία υποκαταστημάτων και για τις συγχωνεύσεις των εμπορικών τραπεζών. Στο δεύτερο κεφαλαίο παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τραπεζών στον ελλαδικό χώρο σε δυο περιόδους. Την περίοδο μέχρι και το 1990 και την περίοδο μετά το 1990 και αυτό γιατί η δεκαετία του ’90 αποτέλεσε σταθμό στην εξέλιξη του τραπεζικού χώρου. Ένταξη της χώρας μας στην Ο.Ν.Ε., ψήφιση του νέου τραπεζικού νόμου, δημιουργία νέων τραπεζών συντέλεσαν σε αυτό. Ακολούθως το τρίτο κεφαλαίο περιλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφαλαίο επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση των ισολογισμών 3 μεγάλων εμπορικών τραπεζών (Εμπορική, Αγροτική και Πίστεως ) για τα έτη 1970, 1980, 1990 και 1998. στη συνεχεία ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης των παραπάνω τραπεζών και για τα έτη 1990 και 1998 (δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για τα έτη 1970 και 1980). Και τέλος ακολουθεί η εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων από τις παραπάνω αναλύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.