Μισθοδοσία και αμοιβές προσωπικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μισθοδοσία και αμοιβές προσωπικού

Ραλλιάδου, Μαρία

Η αμοιβή της εργασίας που παρέχεται από τον εργοδότη προς τον μισθωτό άμεσα ή έμμεσα σε χρήμα ή σε είδος ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, περιλαμβάνει το μισθό και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή. Όμως μια άλλη έννοια της αμοιβής, είναι ότι αυτή περιλαμβάνει εκτός από τις αποδοχές και κάθε άλλο όφελος που καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της σχέσης εργασίας, όπως η οικειοθελής παροχή , τακτική ή έκτακτη, αποζημιώσεις κάθε είδους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις απόλυσης, διευκολύνσεις κ.λ.π. Πρόκειται για ένα θέμα πάντα επίκαιρο που ενδιαφέρει τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους, αλλά και τους λογιστές των επιχειρήσεων, οι οποίοι συντάσσουν τη μισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης. Έτσι οι λογιστές θα πρέπει να γνωρίζουν όλη τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία γύρω από τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Η φορολογική νομοθεσία καθορίζει τον τρόπο της φορολογίας των αμοιβών. Η εργατική νομοθεσία καθορίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, αλλά και το ύψος της αμοιβής της παρεχόμενης εργασίας. Για το λόγο αυτό θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη των κυριότερων θεμάτων της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή ζωή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.