Σύγχρονες μορφές μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύγχρονες μορφές μάρκετινγκ

Ζαχαρού, Αικατερίνη

Το Μάρκετινγκ σαν συναλλαγματική δραστηριότητα περιλαμβάνει όλες τις συστηματικές και προγραμματισμένες ενέργειες ατόμων ή ομάδων, που αποσκοπούν στην προσαρμογή των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών στη ζήτηση. Η προσαρμογή αυτή συντελείται μέσω της μελέτης των αναγκών και εκείνων των ιδιαίτερων επιθυμιών των πελατών, που μπορούν να μεταφραστούν σε ζήτηση. Το σύγχρονο Μάρκετινγκ έκανε την εμφάνισή του στην Ελληνική αγορά στα μέσα της δεκαετίας του '60,όταν οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές άρχισαν να προχωρούν με άλματα, οι βασικές ανάγκες των καταναλωτών είχαν ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, ο ανταγωνισμός οξύνθηκε και οι αγορές στένεψαν, άρχισε, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με συνεχώς εντεινόμενο ρυθμό, η στροφή του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων προς το Μάρκετινγκ. Το κέντρο βάρους στις επιχειρήσεις μετατοπίστηκε από πλευρά της ζήτησης, δηλαδή από τον τομέα της παραγωγής στον τομέα της διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν κατά κόρον τις μεθόδους και τεχνικές του σύγχρονου Μάρκετινγκ για να διεισδύσουν και να εδραιώσουν τη θέση τους στην Ελληνική αγορά. Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων δεν είναι πια πώς θα παράγουν τα προϊόντα τους, αλλά πού και πώς θα τα διαθέσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.