Ε-επιχειρείν και καινοτομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ε-επιχειρείν και καινοτομία

Παπαβλασόπουλος, Αιμίλιος

Αυτή η πτυχιακή εργασία είναι χωρισμένη σε τρεις βασικές ενότητες, όπου όλες μαζί μας φανερώνουν ολοκληρωμένα το e-επιχειρείν, έτσι στη πρώτη ενότητα γνωρίζουμε το e-επιχειρείν, στη δεύτερη μας δίνει πτυχές για το πώς θα μπορέσουμε μια απλή επιχείρηση να τη μετατρέψουμε σε επιχείρηση μέσω internet και στη τρίτη γίνεται μία εκτενής αναφορά στην αξιολόγηση του. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται θεωρητικά στο internet μία μικρή αναδρομή του έως σήμερα και συνεχίζει με τη φυσική εξέλιξή του που αποτελεί η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, παρουσιάζοντας την εμφάνιση και την εξέλιξη της, μας δείχνει τα είδη του e-επιχειρείν τα μοντέλα που υπάρχουν τις ορίζοντες και κάθετες αγορές και συνεχίζει με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τους εχθρούς και τις απειλές που μπορεί να βρούμε για να τελειώσει με δύο χαρακτηρίστηκα παραδείγματα εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν στο internet. Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τις τεχνολογικές έννοιες του e-επιχειρείν, έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και που χρησιμεύοντα τα λειτουργικά συστήματα, οι ενεργοποιημένοι κατάλογοι, οι διακομιστές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, τα προγράμματα, οι συνδέσεις πελατών, οι IP διευθύνσεις οι απαιτήσεις υλικών, τα προγράμματα περιήγησης στο web κάποια διαδεδομένα δίκτυα και κλείνει με αναφορές σε δημοφιλούς γλώσσες προγραμματισμού. Στη τρίτη και τελευταία ενότητα βλέπουμε τη παρούσα κατάσταση που υπάρχει στο internet με βάση στατιστικά κυρίως στοιχεία, γίνεται αξιολόγηση του e-επιχειρείν αλλά και του πελάτη που το χρησιμοποιεί, των προϊόντων και του κύκλου πωλήσεων μέσω του internet, και επιχειρείται να γίνει μία προβλέψη του e-επιχειρείν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.