Η παρακίνηση ως παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η παρακίνηση ως παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Κουτρούλη, Άννα

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να δείξει το σημαντικό ρόλο που παίζει η παρακίνηση του προσωπικού στο χώρο των επιχειρήσεων γιατί αποδεσμεύει σημαντική ενέργεια από τα άτομα προς όφελος των οργανωτικών στόχων. Όλες οι υποκινητικές θεωρίες προσπαθούν να δώσουν απάντηση στα «γιατί» της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Από πλευράς παρακίνησης τα «γιατί» αυτά συγκεκριμενοποιούνται στο «γιατί το άτομο θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια» στον εργασιακό του χώρο. Έτσι, σύμφωνα με τις θεωρίες αναγκών, το άτομο συμπεριφέρεται με τον τρόπο, που συμπεριφέρεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Συνεπώς στόχος των οργανώσεων (επιχειρήσεων και οργανισμών) θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ικανοποίησης των αναγκών των εργαζόμενων και πάνω σ' αυτόν τον άξονα θα πρέπει να στηρίζονται οι παρακινητικές προσπάθειες της επιχείρησης ή του οργανισμού. Η μέχρι σήμερα πρακτική πλευρά της παρακίνησης έδειξε πως τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν γίνεται συνδυασμός διαφόρων τεχνικών για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων (όπως π.χ. μάθηση νέας συμπεριφοράς με θετική ενίσχυση και σε συνδυασμό με μηχανισμό επαναπληροφόρησης της απόδοσης). Η ηγεσία έχει αναγνωρισθεί σαν ο παράγοντας κλειδί στην παρακίνηση αφού εκτιμάται ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τα προβλήματα παρακίνησης οφείλονται στην ηγεσία και κατά ένα μικρό ποσοστό οφείλονται σ’ άλλους παράγοντες.

Thesis
NonPeerReviewed

Υποκίνηση
Διοίκηση προσωπικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.