Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις

Αβραμίκας, Γεώργιος

Η σύγχρονη εποχή προσφέρει πολλές ανέσεις, που έχουν δημιουργηθεί από την ανάπτυξη του πολιτισμού. Μεταξύ των πολλών στοιχείων του πολιτισμού τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο να συνυπάρχει με τους άλλους μέσα στην κοινωνία είναι η επικοινωνία. Όμως, η επικοινωνία των σημερινών ανθρώπων παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν σωστά. Οι Δημόσιες Σχέσεις, οι σχέσεις με το κοινό (public relations), έρχονται σήμερα να καλύψουν τις δυσκολίες αυτές. Αντικείμενο και στόχος τους είναι ο άνθρωπος και η δράση του. Η συνεργασία με αυτόν, η κατανόηση του, το πλησίασμά του αποτελούν το κατ’ εξοχήν αντικείμενο των Δημοσίων Σχέσεων. Αυτό συμβαίνει, διότι οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι απλός μια τεχνική, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια φιλοδοξία, μια ηθική αντίληψη. Είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης που αισθάνεται κάθε οργάνωση για ηθική και υλική υποστήριξη από ανθρώπους, ώστε να μπορέσει να σταθεί, να προχωρήσει. Οι Δημόσιες Σχέσεις στοχεύουν στο να εγκαθιδρύσουν την πολιτική της επικοινωνίας και της πληροφόρησης η οποία εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις, τα κράτη, τους οργανισμούς, και αποτελούν μια συνεχή λειτουργία αναγκαία στην καθημερινή ζωή αυτών των ομάδων. Η σπουδαιότητα και η σημασία των Δημοσίων Σχέσεων αποδεικνύεται καθημερινά από τεράστια ποσά που δαπανώνται για αυτές από πάσης φύσεως οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.