Προοπτικές ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Προοπτικές ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία

Παγούνη, Χρυσούλα

Σκοπός της είναι η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ενεργειακή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Δυτική Μακεδονία, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης στους. Αναλυτικότερα, αναφερθήκαμε στην υφιστάμενη παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση με βάση τα ισχύοντα δεδομένα στον τομέας της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όσον αφορά την ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα, περιγράψαμε την παρούσα κατάσταση στην παραγωγή της ενέργειας και αναφερθήκαμε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και παραθέσαμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ. Στην υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αναφερθήκαμε στα ήδη αξιοποιούμενα από τη ΔΕΗ λιγνιτικά κοιτάσματα και επισημάναμε το πλούσιο δυναμικό σε ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους. Οι προοπτικές αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Δυτική Μακεδονία εκτιμηθήκαν λαμβάνοντας ως δεδομένο τα εν γένει αρχεία, τις τάσεις ανάπτυξης και ειδικότερα τα στατιστικά δεδομένα των αιτήσεων χορήγησης αδειών ΑΠΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.