Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Θεμελιώσεις

Ασημάκος, Κωνσταντίνος

Το έδαφος είναι ένα σύνολο από ασύνδετους ορυκτούς κόκκους και, ενδεχομένως, οργανική ύλη σε αποσύνθεση (στερεά φάση), με νερό (υγρή φάση) και αέρα (αέρια φάση) στα κενά που αφήνουν τα στερεά υλικά μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, όταν το έδαφος φορτιστεί ,τα στερεά στοιχεία ωθούνται προς τα κενά εκτοπίζοντας μέρος του αέρα και του νερού. Έτσι αυξάνεται η πυκνότητα και η αντοχή του εδάφους ,γεγονός που διαρκεί όσο και η αποβολή του νερού, και που ακολουθείται από φαινόμενα ερπυσμού. Έτσι, το έδαφος είναι ένα σύστημα τριών φάσεων, αποτελούμενο από τη στερεά φάση, την υγρή φάση και την αέρια φάση. Οι αναλογίες των τριών φάσεων επηρεάζουν αποφασιστικά τη μηχανική συμπεριφορά, ιδιαίτερα των λεπτόκοκκων (συνεκτικών) εδαφών. Οι αναλογίες αυτές εκφράζονται ως ποσοστά είτε όγκου είτε βάρους, ενώ ο αέρας θεωρείται αβαρής.

Thesis
NonPeerReviewed

Θεμελιώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.