Επίδραση της βλάστησης στη μείωση της ηχορύπανσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Επίδραση της βλάστησης στη μείωση της ηχορύπανσης

Μπλέτσα, Παναγιώτα

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσέγγιση του προβλήματος της ηχορύπανσης στο Πεδίο του Άρεως με μια σειρά μετρήσεων σε σημεία με βλάστηση και σε σημεία χωρίς βλάστηση, και στη συμβολή αυτής στη μείωση της ηχορύπανσης εντός του πάρκου. Η συχνότητα υλοποίησης μελετών που αφορούν στη μείωση του οδικού θορύβου, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του στόλου των οχημάτων στις μεγαλουπόλεις. Ο θόρυβος που προέρχεται από την οδική κυκλοφορία αποτελεί την πλέον διαδεδομένη όχληση στο αστικό περιβάλλον καθώς προκαλεί αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης, τα οποία επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στον άνθροιπο. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν αφενός η καταγραφή των επιπέδων της ηχορύπανσης (με την καταγραφή δεικτών) που προκαλούν τα οχήματα σε μια μεγαλούπολη και αφετέρου ο υπολογισμός της συνεισφοράς της βλάστησης στην άμβλυνση του φαινομένου.

Thesis
NonPeerReviewed

Θόρυβος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.