Ανάλυση κύκλου ζωής του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με καύσιμο άνθρακα (περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη παραγωγή 1ΜWh)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάλυση κύκλου ζωής του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με καύσιμο άνθρακα (περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη παραγωγή 1ΜWh)

Πάσιαλη, Στεργιανή
Αντωνάκη, Ειρήνη

Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την παραγωγή 1 MW (κατάλληλη λειτουργική μονάδα) ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Τα στάδια για την παραγωγή 1 MW ηλεκτρικής ενέργειας είναι: εξόρυξη, μεταφορά,νπροετοιμασία, καύση (περιοριστική συνθήκη). Το καύσιμο (εισροή στο σύστημα) που χρησιμοποιείται είναι ο λιγνίτης. Συγκεκριμένα πρέπει να προσδιοριστεί και να ποσοτικοποιηθεί η ενέργεια και τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι ρύποι που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (εκροή από το σύστημα), εκτιμώντας τις επιπτώσεις από τη χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των ρύπων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι η συνολική και επιμέρους ποσότητα των ρύπων από το κάθε στάδιο. Η συλλογή των δεδομένων για την εξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων θα γίνει από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Κύκλος ζωής
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.