Η κοινωνική οικονομία και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του δήμου Πειραιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η κοινωνική οικονομία και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του δήμου Πειραιά

Βερίκιος, Σταύρος

Η παρούσα μελέτη απαρτίζεται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από έξι κεφάλαια, όπου στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική αναφορά και αναλύεται η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μη κυβερνητικών οργανισμών και πως κατηγοριοποιούνται, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος των ΜΚΟ, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δράσεις των ΜΚΟ, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση των ΜΚΟ με τον εθελοντισμό και την πολιτική συμμετοχή και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέτρα για την ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας, όπου αναλύονται τρόποι για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω του Τρίτου Τομέα της οικονομίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησα για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Δήμο του Πειραιά, η οποία αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου ποιος είναι ο σκοπός, οι δράσεις - ενέργειες αυτών των οργανώσεων καθώς και ποια είναι η πηγή άντλησης των κεφαλαίων τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η εργασία όπου διαπιστώνεται ότι ένας τεράστιος αριθμός μη κυβερνητικών οργανώσεων ιδρύεται και λειτουργεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με ποικίλες νομικές μορφές: σωματεία, ενώσεις προσώπων, κυρίως όμως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες και ιδρύματα. Όλοι αυτοί οι φορείς είναι βεβαίως, κατά το καταστατικό τους και κατά νομική αναγκαιότητα, «μη κερδοσκοπική», χρηματοδοτούνται όμως με μεγάλα ποσά από το κράτος, τις επιχειρήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, διαχειρίζονται μεγάλα κονδύλια και πολλές φορές λειτουργούν ως διπλό υποκατάστατο: άλλοτε ως υποκατάστατο του κράτους και των υπηρεσιών του ή διεθνών οργανισμών, και άλλοτε ως δίαυλοι προώθησης μακροπρόθεσμων και στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων. Χωρίς επιχορήγηση είναι όλες νεκρές και δεν μπορούν να υπάρξουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.