Συνεταιριστική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Συνεταιριστική οικονομία

Δήμου, Μαρία

Στην Ελλάδα, μια σημαντική ομάδα επιχειρήσεων κοινωνικής Οικονομίας είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Η παρούσα πτυχιακή έχει θέμα την Συνεταιριστική Οικονομία και ερευνά τον ρόλο και την συνεισφορά των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην τοπική Οικονομία. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η Συνεταιριστική κίνηση στην Ελλάδα, από την σύστασή της μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των αγροτικών συνεταιρισμών και συγκεκριμένα οι Προμηθευτικές Εργασίες, η Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, η Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων και η Αγροτική Πίστη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η αναγνώριση των συνεταιρισμών και ο ρόλος αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνεταιρισμοί της νέας γενιάς και συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά αυτών, ο επιχειρηματικός προσανατολισμός, οι ανάγκες και οι δυνατότητες για την Ελλάδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο βλέπουμε την κοινωνικοοικονομική φυσιογνωμία της Επισκοπής , μέσα σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία της Επισκοπής κυρίως αγροτικά. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο διαδραματίζεται η πορεία του Αγροτικού συνεταιρισμού Επισκοπής από το έτος ίδρυσης του μέχρι και σήμερα, καθώς και τις δραστηριότητες που ασκεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.