Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης νομού Αιτωλοακαρνανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κοτσοργιός, Σταύρος

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη και έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο επιχειρησιακό εργαλείο για την Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της που έχουν τον πρώτο λόγο στο σχεδίασμά της ανάπτυξης της περιοχής τους. Στο πρώτο μέρος της η μελέτη καταγράφει, αξιολογεί και οριοθετεί δυνατότητες και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού στο Νομό, στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής προσέγγισης που διασφαλίζει την βιωσιμότητα των πόρων και την αριστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους. Η πρακτική κατάληξη του πρώτου μέρους είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) που περιλαμβάνει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους και τους άξονες στρατηγικών επιλογών. Το δεύτερο μέρος της μελέτης έρχεται να εξειδικεύσει, με προγράμματα, υποπρογράμματα και μέτρα τους άξονες των στρατηγικών επιλογών (πλέγμα παρεμβάσεων και ολοκληρωμένων δράσεων)

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.