Αποχεύτεση δημοτικού διαμερίσματος Άνω Χώρας και επεξεργασία λυμάτων δήμου Αποδοτίας με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αποχεύτεση δημοτικού διαμερίσματος Άνω Χώρας και επεξεργασία λυμάτων δήμου Αποδοτίας με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων

Ηλιάδου, Μάρθα

Τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν για την αποχέτευση του Οικισμού της Άνω Χώρας και την επεξεργασία των λυμάτων του Δήμου Αποδοτίας, όπως Φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, αναμένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση προς την κατεύθυνση της αγροτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο των τεχνητών υγρότοπων, η οποία στηρίζεται στη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων από φυτά «καθαρισμού». Τα απόβλητα διαπερνούν οριζόντια ή κατακόρυφα ένα εδαφικό στρώμα φυτεμένο με υδροχαρή φυτά, όπως είναι τα καλάμια. Το έδαφος συγκρατεί και απενεργοποιεί τις ρυπογόνες ουσίες πράγμα που αποτελεί την απαραίτητη προεργασία για την ανοικοδόμηση τους στη συνέχεια από μικροοργανισμούς. Το ριζικό σύστημα των φυτών τροφοδοτεί τους μικροοργανισμούς αυτούς με οξυγόνο και εξασφαλίζει την υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους. Η μέθοδος των τεχνητών υγροτόπων - που επιλέχθηκε - υπερτερεί των κλασσικών μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων για την περιοχή της Άνω Χώρας για τους παρακάτω λόγους: α) Είναι κατάλληλη για μικρούς οικισμούς, β) Δέχεται εναλλασσόμενους όγκους λυμάτων. γ) Μπορεί να κατασκευαστεί τμηματικά και είναι εύκολη η δυνατότητα επέκτασης του , όταν υπάρξει ανάγκη. δ) Έχει μικρότερο κόστος λειτουργίας έναντι των συμβατικών μεθόδων (μονάδων βιολογικού καθαρισμού)

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.