Αναμόρφωση - αποκατάσταση περιοχών ορυχείων με δασικά είδη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αναμόρφωση - αποκατάσταση περιοχών ορυχείων με δασικά είδη

Παπαχρήστου, Μαρία

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην αναμόρφωση και αποκατάσταση περιοχών υπαίθριων ορυχείων (ιδιαιτέρως των ορυχείων άνθρακα) κυρίως με δασικά είδη. Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας οδηγός αναφοράς για μια επιτυχημένη και πλήρη επιχείρηση αποκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών, τις δυνατότητες των μεταλλευτικών επιχειρήσεων και του κοινωνικού συνόλου με μια ευρύτερη έννοια. Αναφέρεται με τις απαραίτητες λεπτομέρειες σε όλα τα στάδια μιας τέτοιας διαδικασίας : την προετοιμασία της περιοχής και του εδάφους της, τη διαχείριση του χώματος, των αγόνων και των πρώτων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τις διάφορες πρακτικές φύτευσης που συνίσταται να ακολουθηθούν για κάθε περίπτωση, τις χρήσεις του εδάφους και της περιοχής μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης(καλλιέργειες, δασικές χρήσεις, βιότοποι άγριας ζωής, βοσκοτόπια κτλ). Ωστόσο μια πιο εκτενής αναφορά γίνεται για τα είδη και τους τύπους των φυτών που μπορούν και συνίσταται να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, είτε αυτά είναι δένδρα, θάμνοι, ή πόες. Τα συγκεκριμένα είδη προκύπτουν από επιστημονικές έρευνες που έγιναν στο παρελθόν καθώς και από παρατηρήσεις από πολλές επιχειρήσεις αποκατάστασης οι οποίες έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές, στις οποίες επικρατούσαν διαφορετικές εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες. Τέλος, αναφέρονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία της αναμόρφωσης, στο μέτρο που αυτοί έχουν προσδιοριστεί και καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.