Το φυσικό περιβάλλον της Στερεάς Ελλάδας - προοπτικές αξιοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το φυσικό περιβάλλον της Στερεάς Ελλάδας - προοπτικές αξιοποίησης

Δροσίνη, Ουρανία

Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει την γεωγραφία της Στερεάς Ελλάδας (νομοί, τοποθεσία κ.λπ.). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η χλωρίδα και η πανίδα της Στερεάς Ελλάδας στα βουνά, τα ποτάμια, τις λίμνες και τις λιμνοθάλασσες. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τις προστατευόμενες περιοχές (τι είναι και ποιες είναι). Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην νομοθεσία για το περιβάλλον δηλαδή ποιες είναι οι ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και ποιες περιοχές είναι ενταγμένες σ’ αυτές. Τέλος το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει την αξιοποίηση της Στερεάς Ελλάδας και προτάσεις ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα
Φυσικοί πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.