Παραγωγή, οργάνωση και έλεγχοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παραγωγή, οργάνωση και έλεγχοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος

Μενή, Ζαχαρούλα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την όλη διαδικασία για τη σωστή Παρασκευή ετοίμου σκυροδέματος. Στα πλαίσια αυτού γίνεται ανάλυση της δομής του σκυροδέματος. Επίσης παρουσιάζεται διεξοδικά ο τρόπος παραγωγής του σκυροδέματος, και η οργάνωση του εργοστασίου παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος. Ακόμη αναλύονται οι έλεγχοι που γίνονται στις πρώτες ύλες (τσιμέντο, νερό, πρόσθετα και αδρανή) καθώς επίσης και οι έλεγχοι που διεξάγονται στο νωπό και στερεό σκυρόδεμα. Υπεύθυνο τμήμα για τους ελέγχους είναι το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Τέλος αναφέρεται και η μόλυνση που προκαλείται από το εργοστάσιο καθώς επίσης και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Τσιμέντο - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.