Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αποκατάσταση λατομείων

Καραβίτης, Παναγιώτης
Σολάρης, Γεώργιος
Ξένος, Διονύσιος

Μία Μελέτη Αποκατάστασης Λατομικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Λ.Ε.), ως περιβαλλοντική μελέτη, αφορά το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που στοχεύουν στην αποκατάσταση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που συνεπάγεται η δραστηριότητα της επιφανειακής εξόρυξης ορυκτών. Επειδή μία επιφανειακή λατομική εκμετάλλευση αναπόφευκτα συνεπάγεται αλλοίωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους της περιοχής, οι οποίες περιβαλλοντικές της επιπτώσεις της θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως: • Στο τοπίο • Στην χλωρίδα και πανίδα και • Στα υπόγεια και επιφανειακά νερά Οι περιπτώσεις που η εξόρυξη αφορά ορυκτά με ρυπογόνες ιδιότητες (π.χ. αυξημένα ποσά ραδιενέργειας ) ή που για την επεξεργασία τους χρησιμοποιούνται υλικά και μέθοδοι που προκαλούν και άλλες μορφές ρύπανσης, ασφαλώς συνεπάγονται αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μία Μ.Α.Λ.Ε. είναι δυνατόν να αποτελεί τμήμα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μιας νέας δραστηριότητας ή της επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης. Στην περίπτωση αυτή είναι λογικό ότι οι περιβαλλοντικοί όροι της ακολουθούμενης διαδικασίας εξόρυξης και περαιτέρω επεξεργασίας και διακίνησης των ορυκτών στοχεύουν, εκτός των άλλων, στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών της προκαλούμενης αλλοίωσης των μορφολογικών χαρακτηριστικών του εδάφους

Thesis
NonPeerReviewed

Ορυχεία και ορυκτά
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.