Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων κοινοτήτων Παλαιοχώρας και Κουντούρας, δήμου Πελεκάνου, νομού Χανίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων κοινοτήτων Παλαιοχώρας και Κουντούρας, δήμου Πελεκάνου, νομού Χανίων

Ροβιθάκης, Δημήτριος

Στη μελέτη αυτή πρόκειται να προσδιοριστούν οι οποιεσδήποτε δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκληθούν από την προτεινόμενη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και να προταθούν τα αντίστοιχα προληπτικά ή επανορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, για την πρόληψη ή την καταστολή πιθανών προβλημάτων. Το προτεινόμενο σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων των κοινοτήτων της Παλαιόχωρας και της Κουντούρας θεωρείται το καταλληλότερο, δεδομένων των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων. Αποτελεί ένα έργο, το οποίο όχι μόνο δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά αντίθετα πρόκειται να συντελέσει στην προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και βιοτόπων από τυχόν ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λυμάτων των δυο κοινοτήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.