Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετά την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μετά την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας

Τριανταφύλλου, Αγγελική

Η πρόταση να αποξηραθεί η λίμνη Κάρλα και να δημιουργηθεί, σε τμήμα της ένας ταμιευτήρας μικρότερης έκτασης από αυτήν αλλά μεγαλύτερου όγκου, ήταν, σύμφωνα με όλες τις αρχικές μελέτες, τα βασικά έργα για την απόκτηση γεωργικών εκτάσεων, την αντιπλημμυρική προστασία και την άρδευση της ευρύτερης περιοχής. Η προταθείς λύση της δημιουργίας ταμιευτήρα αποτελούσε την μοναδική λύση για την ανάσχεση κύματος πλημμυρών διότι: 1)Ήταν αδύνατο να αποχετευτούν τα ύδατα της ευρύτερης περιοχής μέσω του Πηνειού μια που αυτός βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο έναντι της λίμνης, 2)Ήταν οικονομικά ασύμφορη και τεχνικά προβληματική η αποχέτευση των πλημμυρικών υδάτων απευθείας προς τη θάλασσα. 3)Η τέως λίμνη είχε μικρό όγκο σε σχέση με την επιφάνειά της, οπότε για να ανταποκριθεί στην ανάσχεση των πλημμυρών και την αποταμίευση αρδευτικού νερού, θα απαιτούσε κατάληψη πολλαπλάσιας έκτασης γεωργικών εκτάσεων από αυτήν του ταμιευτήρα. Η προσωρινή αποξήρανση της λίμνης Κάρλας και η δημιουργία στη θέση της μιας άλλης λίμνης υπό την μορφή ενός ταμιευτήρα διπλού σκοπού, για αντιπλημμυρική προστασία και αποταμίευση νερού, θα πρέπει να θεωρηθεί ως θετική ενέργεια η οποία θα αποκαθιστούσε κατά τον πληρέστερο δυνατό βαθμό τις φυσικές λειτουργίες της Κάρλας, όπως αυτές υπήρχαν πριν από την υποβάθμισή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Λίμνες - Ελλάδα
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.