Υδρογεωλογικές μελέτες των λεκανών: Καστοριάς και Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Υδρογεωλογικές μελέτες των λεκανών: Καστοριάς και Ξάνθης

Καρατζιώτης, Θεόδωρος
Νικολέρη, Στέλλα

Η πτυχιακή αυτή εργασία έγινε στα πλαίσια του μαθήματος εφαρμοσμένη υδρογεωλογία που διδάσκεται στο δ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του τμήματος γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος του τει δυτικής Μακεδονίας . Είναι μια καθαρά υδρογεωλογική μελέτη, με όλα τα βήματα που αυτή γίνεται, και αναφέρεται στην λεκάνη της Ξάνθης και ειδικότερα στη λίμνη Βιστωνίδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγο)γή στην περιοχή μελέτης, δίνετε η γεωμορφολογία της περιοχής, δίνετε γεωμορφολογικός χάρτης της λίμνης, επίσης γίνετε και μια γεωλογική έρευνα και τέλος δίνετε και ο γεωλογικός χάρτης της λεκάνης Βιστωνίδας. Στο δεύτερο αναφέρεται στην υδρομετεωρολογία της Βιστωνίδας και γίνεται μια εισαγωγή για το κλίμα της, αναφορά στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και στον τρόπο υπολογισμού του τύπου με τον οποίο είναι δυνατόν να χαραχθούν οι ισοϋετείς καμπύλες από τις ισοϋψείς. Επίσης αναφερόμαστε στην εξατμισοδιαπνοή και στον τρόπο υπολογισμού της από εμπειρικούς τύπους, και στην υπόγεια και επιφανειακή απορροή. Και τέλος στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται κάποιοι υδρογεωλογικοί χάρτες και μια μικρή απεικόνιση υδρογεωλογικών στοιχείων της περιοχής Βιστωνίδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λίμνες - Ελλάδα
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.