Βαθιές θεμελιώσεις - θεμελιώσεις με πασάλους

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Βαθιές θεμελιώσεις - θεμελιώσεις με πασάλους

Κανελλόπουλος, Ευστάθιος

Στην πτυχιακή εργασία θα εξεταστούν οι κατηγορίες των πασσάλων ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, τον τρόπο που μεταφέρουν τα φορτία και τον τρόπο καταπόνησης τους, τα υλικά πασσάλων, τους μεθόδους έμπηξης των πασσάλων. Ένα σημαντικό κομμάτι που θα αναπτυχθεί είναι οι φορτίσεις των πασσάλων για την μέτρηση της αντοχής του συστήματος έδαφος - πάσσαλος. Ακόμα θα εξετασθούν ο σχεδιασμός της βαθιάς θεμελίωσης η οποία θα πρέπει να είναι η πλέον ενδεδειγμένη τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη, οι κατασκευαστικοί κανόνες για την ορθή μελέτη της πασσαλοθεμελίωσης, οι καθιζήσεις, καθώς και οι δοκιμαστικές φορτίσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Θεμελιώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)