Βαθιές θεμελιώσεις - θεμελιώσεις με πασάλους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Βαθιές θεμελιώσεις - θεμελιώσεις με πασάλους

Κανελλόπουλος, Ευστάθιος

Στην πτυχιακή εργασία θα εξεταστούν οι κατηγορίες των πασσάλων ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, τον τρόπο που μεταφέρουν τα φορτία και τον τρόπο καταπόνησης τους, τα υλικά πασσάλων, τους μεθόδους έμπηξης των πασσάλων. Ένα σημαντικό κομμάτι που θα αναπτυχθεί είναι οι φορτίσεις των πασσάλων για την μέτρηση της αντοχής του συστήματος έδαφος - πάσσαλος. Ακόμα θα εξετασθούν ο σχεδιασμός της βαθιάς θεμελίωσης η οποία θα πρέπει να είναι η πλέον ενδεδειγμένη τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη, οι κατασκευαστικοί κανόνες για την ορθή μελέτη της πασσαλοθεμελίωσης, οι καθιζήσεις, καθώς και οι δοκιμαστικές φορτίσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Θεμελιώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.