Λειτουργική ανάλυση συστημάτων συνεχούς εξόρυξης, μεταφοράς και απόθεσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Λειτουργική ανάλυση συστημάτων συνεχούς εξόρυξης, μεταφοράς και απόθεσης

Τούλιος, Μαρίνος

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα έργα του πρωτογενώς τομέα της παραγωγής (εκμετάλλευση μεταλλείων, λατομείων, κλπ). στα διάφορα γεωτεχνικά έργα καθώς και στα έργα υποδομής, αποτελούν ένα από τους βασικότερους συντελεστές της παραγωγής, τόσο από άποψη τεχνική(μέγεθος παραγωγής και χρόνος διεκπεραίωσης του έργου), όσο και από άποψη οικονομική -κόστος απόκτησης παγίων καθώς και λειτουργικού κόστους ανά μονάδα παραγωγής). Η χρήση ων μηχανημάτων του χρησιμοποιούνται στα πιο πάνω έργα, αναφέρεται κατά κανόνα, σε κάποια μορφή μετατόπισης, εξόρυξης ή κατεργασίας διαφόρων γαιωδών υλικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.