Μελέτη μετρήσεων σκόνης σωματιδίων στο εργοστάσιο αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη μετρήσεων σκόνης σωματιδίων στο εργοστάσιο αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

Σανδάλης, Αναστάσιος

Στα παρακάτω κεφαλαία αναφέρεται η νομοθεσία που υπάρχει για την μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Η.Π.Α αλλά και την Ελλάδα συγκεκριμένα, καθώς επίσης και τα επιτρεπτά όρια των αέριων ρύπων. Γίνεται μια περίληψη του εργοστάσιου, για το μέγεθος του κύκλου εργασιών , τις εργασίες και τους διάφορους τομείς που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Αναφέρετε το είδος της σκόνης που υπάρχει στο εργοστάσιο ανά τομέα .Τα επίπεδα και το ισοζύγιο σκόνης δίνουν μια αρχική εικόνα της αέριας ρύπανσης του αέρα στο εργοστάσιο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε σε αυτή την εργασία είναι H-V (High Volume Air Sampling), γνωστή ως δειγματοληψία μεγάλου όγκου. Με αυτή την μέθοδο γίνεται αναρρόφηση του αέρα για ένα συγκεκριμένο μεγάλο χρονικό διάστημα, με την συσκευή δειγματοληψίας.ΤΕΚΟRΑ . Γίνεται αναφορά στην ταυτότητα του οργάνου μέτρησης, τις δυνατότητες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις οδηγίες λειτουργίας και την παροχή με την οποία γίνονται μετρήσεις. Οι μετρήσεις καταγράφονται με συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα , κυβικά του αέρα που διέρχεται από την συσκευή, μέσο όρο θερμοκρασίας , το βάρος της σκόνης, την συγκέντρωση της. Στο τέλος της εργασίας έγινε η σχετική χαρτογράφηση της περιοχής του εργοστάσιου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας - Μόλυνση
Αλουμίνιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.