Διαχείρηση στερεών αποβλήτων νομού Μεσσηνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαχείρηση στερεών αποβλήτων νομού Μεσσηνίας

Μπαρδουνιώτη, Σταυρούλα

Θέμα της εργασίας είναι η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για το Νομό Μεσσηνίας,[όπου παρότι ιδρύθηκε το πρώτο και μοναδικό λιπασματοποίησης στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος τελικής διάθεσης] και στην πληθώρα των στοιχείων σχετικά με το θέμα. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αποτελεί ένα μέρος της προστασίας του περιβάλλοντος, υπηρετεί τη δημόσια υγιεινή και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει την πρόληψη, την προσωρινή αποθήκευση, την συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση, την ανάκτηση και ανακύκλωση, την τελική διάθεση, καθώς και την αποκατάσταση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από την ανεξέλεγκτη διάθεση τους. Τα στερεά απόβλητα δεν μπορούν να εξαφανιστούν, αλλά μετατρέπονται με φυσικές ή με τεχνικές μεθόδους σε άλλη στερεά, υγρή ή αέρια μορφή. Αυτή η τελική τους μορφή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην προξενούν ρύπανση στον αέρα, τα νερά ή το έδαφος. Η σύνθεση των αποβλήτων, οι κλιματολογικές συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη, η βιομηχανική δομή, η οικονομικότητα του συστήματος διάθεσης αποτελούν μέρος των παραμέτρων για την επιλογή της μεθόδου διάθεση.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.