Χρηματοδοτική μίσθωση(leasing): η εξέλιξη του leasing στην Ελλάδα: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Χρηματοδοτική μίσθωση(leasing): η εξέλιξη του leasing στην Ελλάδα: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ντόκα, Χρυσάνθη

Μία σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, γνωστή και ως Leasing. Με αυτή τη μορφή, μία επιχείρηση αποκτάει πάγια στοιχεία, είτε εξοπλισμός, είτε ακίνητα, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της. Ανάλογα με το προϊόν που επιθυμεί η επιχείρηση και με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η μορφή αυτή χρηματοδότησης μπορεί να διαμορφωθεί σε κάποιους τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι : Άμεση χρηματοδοτική μίσθωση (Direct Leasing), Μίσθωση με παροχή υπηρεσιών (Service Leasing), Χρηματοδοτική μίσθωση - πώληση (Vendor Leasing), Ειδική μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης (Master Lease Line), Συμμετοχική ή εξισορροπητική χρηματοδοτική μίσθωση (Leveraged Leasing), Πώληση και επανεκμίσθωση παγίων στοιχείων (Sale and Lease Back), Διασυνοριακή ή διεθνής μίσθωση (Cross - Border ή Off - Shore Leasing). Η πραγματοποίηση μιας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε όποιο τομέα και αν ανήκει, γίνεται με απλές διαδικασίες και με διαπραγματεύσιμο κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.