Περιβαλλοντική αξιολόγηση και αποκατάσταση του χώρου της πλατείας Κολωνακίου στην Αθήνα = Environmental evaluation and restoration of Kolonaki's square of Athens

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Περιβαλλοντική αξιολόγηση και αποκατάσταση του χώρου της πλατείας Κολωνακίου στην Αθήνα = Environmental evaluation and restoration of Kolonaki's square of Athens

Σιδέρη, Βασιλική

Η πτυχιακή εργασία αφορά στον περιβαλλοντικό σχεδίασμό και τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας Κολωνακίου, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας αξιολογείται ο ευρύτερος χώρος της πλατείας Κολωνακίου λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους αλλά και δίνουμε ορισμένες λύσεις ως προς τον σχεδίασμά της. Οι προτάσεις για τον σχεδίασμά βασίζονται στις αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου, στις περιβαλλοντικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, στις βιοκλιματικές παραμέτρους αλλά και στις γνώμες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η διερεύνηση της γνώμης τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και των περαστικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη για το καλύτερο αποτέλεσμα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.