Στατιστικές τεχνικές και προβλέψεις: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. = Statistical techniques and forecasts in Hellenic Oils S.A.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Στατιστικές τεχνικές και προβλέψεις: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. = Statistical techniques and forecasts in Hellenic Oils S.A.

Βατάλη, Αικατερίνη

Το θέμα που παρουσιάζεται και θα αναλυθεί παρακάτω, αφορά την ανάλυση της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια» όσο αναφορά την πορεία της χρηματιστηριακής της τιμής. Συγκεκριμένα, στην εισαγωγή αναλύονται κάποια σημαντικά στοιχεία για την εταιρεία όπως η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, οι συγχωνεύσεις που έχουν γίνει, επενδύσεις και διυλίσεις, οι εξαγορές του Ομίλου, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας και γραφήματα με τα συμμετοχικά ποσοστά. Γίνεται η ανάλυση της εταιρείας σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (X. A. Α.). Σ’ αυτό το κεφάλαιο, βρίσκεται η Γραμμική Παλινδρόμηση, ο βαθμός αξιοπιστίας του μοντέλου, τα Τυπικά Σφάλματα η Συσχέτιση και τέλος, τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετοχές
Προβλέψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.