Στατιστική και τεχνικές προβλέψεων για την μετοχή της εταιρείας Intracom

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Στατιστική και τεχνικές προβλέψεων για την μετοχή της εταιρείας Intracom

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης

Στην παρούσα εργασία αναλύεται στατιστικά η μετοχή της εταιρείας INTRACOM και συγκρίνεται η συμπεριφορά της με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Δομούνται επίσης Μοντέλα Πρόβλεψης της Χρονοσειράς της μετοχής, με βάση κριτήρια, και εφαρμόζεται το καλύτερο μοντέλο για προβλέψεις οι οποίες στη συνέχεια σχολιάζονται για την αξιοπιστία τους. Τέλος, διατυπώνονται ευρύτερες απόψεις για την εγκυρότητα, εφικτότητα και αξιοπιστία εν γένει της διαδικασίας πρόβλεψης χρηματοοικονομικών δεδομένων, καθώς και προτάσεις -κατευθύνσεις για περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση της πρόβλεψης υπό το φως νέων μεθόδων ανάλυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετοχές
Προβλέψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.