Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Management risk

Ηλιού, Φώτιος

Στην πτυχιακή αυτή θα εξετάσουμε τις διαδικασίες του διαχειριστικού κίνδυνου όπως εφαρμόζεται από οργανισμούς στο δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα. Ιστορικά το μάνατζμεντ ρισκ έχει επικεντρωθεί στις συνέπειες των κίνδυνων. Ωστόσο ο τομέας αυτός εξελίσσεται στη θέση κατά την οποία το μάνατζμεντ όλων των κίνδυνων και των συνεπειών τους γίνεται με ένα πιο συγκεκριμένο και συντονισμένο τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.