Εξαγωγικοί οργανισμοί: σύγκριση ανάμεσα στον ελληνικό οργανισμό εξαγωγικού εμπορίου (ΟΠΕ) και στον ολλανδικό κυβερνητικό οργανισμό (EVD-NL)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εξαγωγικοί οργανισμοί: σύγκριση ανάμεσα στον ελληνικό οργανισμό εξαγωγικού εμπορίου (ΟΠΕ) και στον ολλανδικό κυβερνητικό οργανισμό (EVD-NL)

Καραμεσύνης, Στέργιος-Αντώνης

Η εργασία είχε ως Θέμα την σύγκριση δύο εξαγωγικών οργανισμών του ελληνικού Οπέ και του Ολλανδικού Evd nl international. Στα πρώτα κεφάλαια έγινε ανάλυση των δύο οργανισμών και της ταυτότητας τους. Αναλύσαμε στον μεν ελληνικό την αποστολή του στόχους του και τη μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στον δε ολλανδικό αναλύσαμε όλες τις δραστηριότητες που ακολουθεί καθώς και τα προγράμματα τα οποία στηρίζει και προωθεί. Τέλος κάναμε μια σύνοψη και συγκρίναμε τους δύο οργανισμούς με σκοπό να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και να δούμε τα μεγέθη καθώς τους προϋπολογισμούς και το budget το οποίο διαχειρίζονται. Το συμπέρασμα είναι ότι ο ολλανδικός οργανισμός είναι πολύ μεγαλύτερος σαν μέγεθος καθώς διαχειρίζεται κολοσσιαία προγράμματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.